Nasze zobowiązania
na rzecz planety

Poprzez optymalizację wykorzystania zasobów

Jako producent, wykorzystujemy zasoby naturalne. Wobec tego musimy dbać, by odbywało się to w sposób przemyślany i rozsądny. Od lat angażujemy się w gospodarkę o obiegu zamkniętym i współpracujemy z partnerami umożliwiającymi obsługę krótkich łańcuchów dostaw. Przyspieszamy naszą transformację energetyczną i recykling odpadów produkcyjnych. Stawiamy na materiały pochodzące z recyklingu i ograniczanie ilości materiałów opakowaniowych. Obecnie naszą ambicją jest dalsza optymalizacja procesów, aby lepiej gospodarować zasobami naszymi, jak i naszej planety.

Cel na 2025 rok

Zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko o połowę

Działamy również na rzecz organizacji środowiskowych poprzez sponsoring. Dowiedz się więcej z klipu:

Walka z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi we współpracy z The SeaCleaners

Odtwórz wideo

Działanie na rzecz różnorodności biologicznej wspólnie z
Ecotree

Odtwórz wideo

Walory i cechy środowiskowe naszych produktów.