Nasze wartości

Nasza kultura firmowa opisuje, jak przebiegają nasze relacje z pracownikami, klientami i społeczeństwem. Jest głęboko zakorzeniona w naszej historii i niezbędna do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa. Kulturę naszej Grupy definiuje pięć wartości: życzliwość, wspólny sukces, pokora, pozytywne wsparcie i odpowiedzialność. Wartości te stanowią ważną siłę, która kieruje naszym codziennym zachowaniem i decyzjami podejmowanymi na wszystkich szczeblach organizacji.

ŻYCZLIWOŚĆ

Traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Ufamy wiedzy specjalistycznej i dobrej woli naszych współpracowników.

Akceptujemy prawo do popełniania błędów i nie osądzamy pracowników na tej podstawie.

WSPÓLNY SUKCES

Wyrażamy słowa uznania i podziękowania, motywujemy do działania i świętujemy sukcesy, aby umacniać uczucie przynależności.

Przyczyniamy się do realizacji celów przedsiębiorstwa oraz informujemy o postępach inicjatyw.

Wsłuchujemy się w głos innych, bierzemy pod uwagę pomysły i opinie wszystkich osób oraz dzielimy się naszymi przemyśleniami.

POKORA

Jesteśmy otwarci na opinie inne niż nasze.

Postępujemy i komunikujemy się w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich.

Dokonujemy przeglądu naszych praktyk, akceptujemy trudności i dzielimy się nimi z innymi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uosabiamy i promujemy wartości firmy wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, by dbać o naszą renomę.

Traktujemy priorytetowo partnerów, którzy podzielają nasze wartości

Reagujemy, gdy widzimy, że nasze wspólne wartości nie są przestrzegane.

POZYTYWNE WSPARCIE

Nasze pozytywne nastawienie zwiększa przyjemność z pracy.

Okazujemy wdzięczność, gdy tylko mamy ku temu okazję.

Nieustannie poszukujemy sposobów poprawy wyników przedsiębiorstwa.