nasze zobowiązania
na rzecz współpracowników

Poprzez działanie na rzecz dobrego samopoczucia w pracy

Altaïr realizuje misję przewodnią polegającą na dbaniu o bezpieczeństwo i rozwój zawodowy pracowników. Pragniemy być najchętniej wybieranym pracodawcą i co roku organizujemy ankietę sprawdzającą poziom zadowolenia naszych zespołów. Nasze zobowiązanie przekłada się na dbanie o bezpieczeństwo pracowników, rozwój ich kompetencji i dobre samopoczucie w pracy. Angażujemy się również w realizację polityki integracji.

CEL NA 2025 ROK

Uzyskać certyfikat GREAT PLACE TO WORK

Nasze zaangażowanie na rzecz dobrego samopoczucia w pracy

Naszą misją, jako pracodawcy, jest udzielanie wsparcia pracownikom i stworzenie im jak najlepszych warunków do pracy, aby czuli się dobrze i osiągali dobre wyniki oraz aby chcieli do nas dołączać inni utalentowani profesjonaliści. Osiągamy to poprzez zapewnianie przyjemnych lokali, ale też realizowanie polityki atrakcyjnych wynagrodzeń, przyjaznych doświadczeń i zaangażowania społecznego z możliwością udziału pracowników.

*Za wskaźnik Happy Index at Work odpowiada firma ChooseMyCompany®, która tworzy listę dobrych miejsc do pracy.

Od 3 lat realizujemy inicjatywę Happy Index at work*, w ramach której co roku pytamy pracowników o ich odczucia dotyczące pracy.

Nasze zobowiązanie na rzecz osób młodych

W trosce o poprawę kształcenia i zdolności do zatrudnienia osób młodych rozwijamy ofertę praktyk połączoną z odpowiednim wsparciem. Zapewniamy wysokiej jakości szkolenia osobom ze wszystkich środowisk, dbając o życzliwość, autonomię, słuchanie potrzeb i zwiększanie zakresu odpowiedzialności.
Od wielu lat odgrywamy aktywną rolę w programie Emergence d’Areli. Jest to inicjatywa, która umożliwia młodym, utalentowanym ludziom z zaniedbanych środowisk kontynuowanie kształcenia po maturze (często na długich, trudnych i drogich studiach). Dzięki temu mogą wykorzystać swój potencjał i realizować się zawodowo.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę programu Emergence d’Areli

Odtwórz wideo

Nasze zobowiązanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn

Indeks równości płci to zbiór wskaźników służących do mierzenia różnic między kobietami i mężczyznami, szczególnie w kwestii wynagrodzeń. W ostatnim badaniu uzyskaliśmy ogólny wynik 86/100*. Przedstawia się on następująco:

*okres objęty badaniem: 2023 – liczba osób uwzględnionych przy obliczaniu wskaźnika: 193

0 /40

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

0 /35

Różnice we wzroście wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

0 /15

Wzrost wynagrodzenia po powrocie z urlopu macierzyńskiego

10 /10

Liczba osób płci niedoreprezentowanej wśród pracowników o najwyższych zarobkach